Reklamacje

W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać reklamacji w postaci:

1. doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę,
2. wymianę na nowy,
3. stosownego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (zwrotu pieniędzy i Towaru) w przypadku, kiedy naprawa albo wymiana jest niemożliwa lub wymagają nadmiernych kosztów.

WAŻNE! Klient traci możliwość reklamowania towarów, jeżeli przed upływem 2 miesięcy  od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.

Do tego czasu należy zgłosić mailowo lub telefonicznie Sprzedawcy zamiar reklamacji towaru poprzez wypełnienie, podpisanie i przesłanie formularza reklamacji towaru na adres kontakt@fancyandeco.pl. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie na adres pocztowy Sprzedającego:

Fancy&Eco Store
ul. Ustronie 5/3;
02-798 Warszawa

Do towaru należy dołączyć oryginał wypełnionego i podpisanego formularza reklamacji towaru oraz kopię dowodu zakupu (paragon lub faktura). Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

Sposób opakowania i przewozu zwracanych towarów powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Produkt powinien być odpowiednio zapakowany oraz zabezpieczony. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/ wymianie.

Sprzedawca w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania paczki z reklamowanym towarem, rozpatrzy reklamację towaru.

Zwroty kosztów transakcji realizowane są przelewem bankowym na numer konta podany w formularzu reklamacji.

WAŻNE! Sprzedawca nie przyjmuje paczek za pobraniem.